^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Struktura organizacyjna - Pielęgniarka

Dyrekcja | Świetlica | Biblioteka | Pedagog | Logopeda | Pielęgniarka | Kuchnia

logo Godziny pracy:  
Wtorek: 08:00 - 13:00
Czwartek: 08:00 - 12:00
   
   
   
   
   

Pielęgniarka szkolna: p. Jolanta Banach

Pani pielęgniarka od lat sprawuje opiekę nad zdrowiem naszych uczniów. Udziela wszelkiej pomocy medycznej naszym wychowankom, służy radą rodzicom i opiekunom uczniów oraz współpracuje z nauczycielami prowadząc szereg zajęć lekcyjnych o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
2. Edukacja zdrowotna.
3. Prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem z fluorem.
4. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u uczniów w klasach I, III i V, które mają na celu wstępną identyfikację nierozpatrzonych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad przez zastosowanie testów i innych metod badania.
5. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
6. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
7. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.

Pielęgniarka przypomina rodzicom o:
1. Szczepieniach ochronnych u dzieci
2. Okresowych kontrolach w poradniach specjalistycznych u dzieci z problemami zdrowotnymi
3. Zwrocie kart z badania kontrolnego do gabinetu pielęgniarki.