^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Samorząd Uczniowski

samorzad uczniowskiNa początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk i p. Joanna Plucner, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie.
W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.
Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą
w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka.
Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.
Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.

 


 

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący  Jacek Kozieł - kl. 8b  
Wiceprzewodniczący
Tomasz Rachwał - kl. 8a  
Skarbnik
Oskar Ubysz - kl. 5a  
Sekretarz
Daria Jezierska - kl. 8b  

 

 

Poczet sztandarowy flaga PL

 

Amelia Więcław kl. 8a I  
Oliwia Kozera kl. 8a I  
Maciej Makaruk kl. 8a I  
Aleksandra Zawadzka kl. 8a II  
Daria Jezierska kl. 8b II  
Tomasz Rachwał kl. 8a II  
   

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2012/2013

 

Przewodniczący

Wiktor Markiewicz

5 b

Wiceprzewodniczący

Giulia Cunto

6 a

Skarbnik

Aleks Antoniak

5 a

Sekretarz

Amelia Święcicka

4 a