^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Dla uczniów - Kalendarium roku szkolnego

Samorząd uczniowski Wychowawcy klas |  Dzwonki | Kalendarium roku szkolnego Materiały dydaktyczne

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe: 14 - 27 stycznia 2019r.
Rekolekcje: 1 - 3 kwietnia 2019r.
Egzamin ósmoklasisty: 15 - 17 kwietnia 2019r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:   21 czerwca 2019r.
Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych (dla uczniów):
 
2 listopada 2018r.
21 grudnia 2018r.
29 kwietnia 2019r.
30 kwietnia 2019r.
2 maja 2019r.

2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13– 18kwietnia  2017

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017

Ferie letnie

24czerwca -31 sierpnia 2017

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

W roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymidniamiwolnymidla uczniów są:

·         17.10.2016

·         31.10.2016

·         22.12.2016

·         02.05.2017

·         16.06.2017

21.06.2017