^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Dla uczniów - Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski Wychowawcy klas |  Dzwonki | Kalendarium roku szkolnego Materiały dydaktyczne

samorzad uczniowskiNa początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk i p. Joanna Plucner, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie.

W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.

Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka. Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.

Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.


 Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący: Jacek Kozieł kl. 8b 
Wiceprzewodniczący: Tomasz Rachwał kl. 8a 
Skarbnik: Oskar Ubysz kl. 5a 
Sekretarz: Daria Jezierska kl. 8b 


Poczet sztandarowy:

flaga PL
Amelia Więcław kl. 8a I 
Oliwia Kozera kl. 8a I
Maciej Makaruk kl. 8a I 
Aleksandra Zawadzka kl. 8a II 
Daria Jezierska kl. 8b II 
Tomasz Rachwał kl. 8a II 

 

W roku szkolnym 2012/2013

 

Przewodniczący

Wiktor Markiewicz

5 b

Wiceprzewodniczący

Giulia Cunto

6 a

Skarbnik

Aleks Antoniak

5 a

Sekretarz

Amelia Święcicka

4 a