^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Dla rodziców - Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Rada rodziców Dni otwarte szkoły | Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego
Listy otwarte do rodziców Kalendarium roku szkolnego


Szanowni rodzice
Przedstawiamy skróconą instrukcję uruchomienia dziennika elektroniczniego dla rodziców i uczniów naszej szkoły.
1. Należy podać wychowawcy klasy adres e-mail (można podać adres ojca, matki oraz ucznia)
2. Na każdy adres zostanie przydzielony indywidualny dostęp w zakresie rodzic lub uczeń.
3. Po wrowadzeniu przez wychowawcę adresów do systemu możliwe jest pierwsze logowanie.
4. Otwieramy stronę Strona dziennika elektronicznego firmy VULCAN
5 Klikamy Zaloguj się
6. Przy pierwszym logowaniu lub po wygaśnięciu hasła (co 30 dni) klikamy przywróć dostęp
7. Wpisujemy adres e-mail podany wychowawcy.
8. Potwierdzamy Nie jestem robotem.
9. Klikamy wyślij wiadomość.
10. Sprawdzamy pocztę e-mail. (Zostanie wysłana automatycznie wiadomość z możliwością wprowadzenia nowego hasła dostępu do dziennika.) UWAGA Wiadomość pojawi się po ok 5 min. Może się pojawić nie tylko w skrzynce odbiorczej. Należy sprawdzić np: spam, wiadomości automatyczne, powiadomienia itp.)
11. Klikamy na link przesłany w wiadomości i wprowadzamy dwukrotnie własne hasło zwracając uwagę na wskazówki doryczące złożoności hasła.
12. Można już zalogować się do dziennika
13 Podajemy e-mail i założone hasło klikamy zaloguj się
14. Po uruchomieniu dziennika można też uruchomić dostęp mobilny: tablet, smartfon klikając zakładkę Dostęp mobilny
15 Aplikacja Dzienniczek+ dostępna w Sklepie Google  App Store i Sklepie Windows