^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Nabór do pierwszej klasy - Zapisy do świetlicy

Zapisy do klas pierwszych | Zasady przyjęć | Zapisy do świetlicy | Dokumenty

Świetlica szkolna ogłasza wstępne zapisy uczniów na rok szkolny 2019/2020. Informujemy, że od dnia 4 marca 2019r. wydawane będą karty zapisu do świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wypełniają kartę na nowy rok szkolny wraz z informacją o pracy zawodowej.

Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają ci uczniowie, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracują zawodowo (lub jeden rodzic/prawny opiekun, który aktualnie sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem). W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zapisu będą do pobrania w świetlicy szkolnej, w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.sp8skarzysko.pl (Nabór do pierwszej klasy, zakładka Dokumenty). Wypełnione karty zapisu dziecka przyjmowane będą w świetlicy szkolnej do 29 marca 2019r. (uczniowie zapisani w marcu nie będą musieli składać karty we wrześniu).

Rodzice przyszłych uczniów szkoły, na wniosku/karcie zapisu do szkoły wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020.

Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.