^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Nabór do pierwszej klasy - Zapisy do świetlicy

Zapisy do klas pierwszych | Zasady przyjęć | Zapisy do świetlicy | Dokumenty

Świetlica szkolna ogłasza wstępne zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019. Informujemy, że od dnia 15 lutego 2018r. wydawane będą karty wstępnego zapisu do świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wypełniają kartęna nowy rok szkolny wraz z informacją o pracy zawodowej. Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo. W przypadku sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem tylko jednego rodzica/ prawnego opiekuna- jeden rodzic/prawny opiekun pracuje zawodowo. W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zapisu będą do pobrania w świetlicy szkolnej i w sekretariacie szkoły. Wypełnione karty zapisu dziecka przyjmowane będą w świetlicy szkolnej do 17 marca 2018r.

Rodzice przyszłych uczniów szkoły, na wniosku/karcie zapisu do szkoły wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019.

Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.