^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Zapisy dzieci do klas pierwszych

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku- Kamiennej jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Od kilku lat uczą się u nas już dzieci sześcioletnie wraz z dziećmi siedmioletnimi. Zarówno pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal jak i łazienek, własny plac zabaw „Radosna szkoła”, spełniają wszelkie wymagania do nauki dzieci klas sześcioletnich. W klasach młodszych (w tym w klasach pierwszych) naukę prowadzą doświadczeni pedagodzy.

Nasi uczniowie mogą korzystać ze wszystkich udogodnień oraz z bogatego wyposażenia szkoły:
- Plac zabaw „Radosna szkoła”
- Kompleks boisk sportowych Orlik wraz z pełnym zapleczem sanitarnym oraz opieką animatorów sportu

nabor2013 1 nabor2013 2

- Bogata oferta zajęć dodatkowych: zimowiska w czasie ferii zimowych, festyny, koncerty, wycieczki, rajdy, konkursy i mnóstwo innych atrakcji
- Opieka specjalistów w tym: opieka medyczna, pedagog szkolny oraz psycholog, logopeda
- Bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zespoły wspomagające naukę ucznia, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia sportowe i wiele inych

nabor2013 3 nabor2013 4 nabor2013 5

- Świetlica szkolna i świetlica środowiskowa (prowadząca zajęcia zarówno przed jak i po lekcjach)
- Doskonale wyposażona stołówka oraz kuchnia, gdzie wprowadzony został system HACCP
zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności
- Smaczne dwudaniowe obiady spełniające wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut
Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie
nabor2013 6 nabor2013 7 nabor2013 8
nabor2013 9 nabor2013 10 nabor2013 11


 
ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im. S. ŻEROMSKIEGO
W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018


1. Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku- Kamiennej odbywają się  w sekretariacie szkoły


Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

2. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny w sekretariacie szkoły

3. Szczegółowe zasady naboru znajdują się w zakładce - Nabór do 1 klasy-Zasady przyjęć w roku szkolnym 2017/2018