^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


08.06.2017- Konkurs plastyczny – „Świętokrzyskiejakie cudne”

08.06.2017W dniu 8 czerwca 2017 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie wojewódzkiego Konkursu Plastyczno -Literackiego pt. "Świętokrzyskie jakie cudne". Celami konkursu było: promowanie  województwa świętokrzyskiego, popularyzacja wiedzy na temat miejscowości województwa świętokrzyskiego, rozwijanie umiejętności i uzdolnień plastycznych i literackich, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości własnej, pobudzanie wyobraźni, ciekawości i otwartości na świat dzieci  i młodzieży: promowanie postaw kreatywnych.W konkursie uczestniczyło 15 szkół  z terenu województwa. Wpłynęło 112 prac plastycznych i 48 literackich. Nasi uczniowie także brali w nim udział. Jury składające się z artystów buskich, a wśród nich Tamara Maj,  zakwalifikowało na wystawę około 50 prac. Zaszczyt uczestniczenia w tej prestiżowej wystawie  spotkał uczennicę Angelikę Pietras z klasy IVa, której praca znalazła się na wystawie prac szczególnie uzdolnionych artystów. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 


Czytaj więcej- http://busko.com.pl/podsumowanie-konkursu-swietokrzyskie-jakie-cudne-foto,,3,1,1,3,24765,nkultura.html
 

do obejrzenia zdjec w gore

 

W dniu 4 listopada 2016 roku, odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV „b” w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.  Zajęcia były dobrą okazją do propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Lekcję biblioteczną prowadzili: mgr Dominika Zagdan – nauczyciel języka polskiego, mgr Joanna Plucner – nauczyciel-bibliotekarz oraz P. Anna Czajkowska- pracownik biblioteki. Głównym celem lekcji była prezentacja słowników oraz zapoznanie uczniów z zasadami korzystania
z wiedzy książkowej.