^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


23.11.2016 - Pierwsza pomoc kl. 1-3

23.11.2016qRealizując zadania Klubu Wiewiórka  już kolejny raz  odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym Szkołę naszą odwiedził pan Radosław Ciach, a spotkanie było pod hasłem ,, Umiem pomóc sobie i innym’’. Na spotkaniu dzieci klas młodszych dowiedziały się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Udzielały sobie pierwszej pomocy w wypadku zadławienia  i  krwotoku z nosa. Dowiedziały się jak postępować w razie oparzenia i jak udzielić pomocy osobie z epilepsją i osobie nieprzytomnej. Wszystkie czynności wykonywały pod czujnym okiem ratownika. Nauczyły się stosować pozycję boczną bezpieczną i zawiadamiać pogotowie ratunkowe. To spotkanie nauczyło dzieci wielu działań praktycznych. 

do obejrzenia zdjec w gore

 

W dniu 4 listopada 2016 roku, odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV „b” w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.  Zajęcia były dobrą okazją do propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Lekcję biblioteczną prowadzili: mgr Dominika Zagdan – nauczyciel języka polskiego, mgr Joanna Plucner – nauczyciel-bibliotekarz oraz P. Anna Czajkowska- pracownik biblioteki. Głównym celem lekcji była prezentacja słowników oraz zapoznanie uczniów z zasadami korzystania
z wiedzy książkowej.