^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


11 kwietnia 2016 - Poświęcenie nowego sztandaru szkoły

11.04.2016W życiu każdego człowieka są chwile, które zapadają na stałe w jego pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem dla Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku- Kamiennej było poświęcenie nowego sztandaru. Od czterech lat Rada Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły, czynili starania, aby szkoła zyskała nowy sztandar. Poprzedni, ufundowany w 1973 r., był bardzo wysłużony, stąd pomysł, aby gromadzić środki na zakup nowego sztandaru. Tym bardziej, iż w 2016 r. szkoła przygotowuje się do obchodów 50. Rocznicy swego powstania

Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły, która w tym roku,odbyła się 11 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdzie zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Brzeziński, przedstawiciele Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej: P. Marek Gąska i P. Adam Ciok, Dyrektorzy skarżyskich placówek oświatowych, P. Iwona Żyła z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku- Kamiennej, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej- bryg. mgr inż. Marcin Machowski, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku- Kamiennej – P. Łukasz Żuchowski, Fundatorzy sztandaru, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8, Uczniowie i Rodzice, byli Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8, przedstawiciele mediów.

Podczas Mszy Świętej, którą celebrował o. Rafał Kołodziejski został poświęcony sztandar szkoły. Pani dyrektor, Grażyna Jurowska, wyraziła nadzieję, że stanie się on czytelnym znakiem i symbolem wspólnej pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Wyraziła wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość.Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom, rodzicom i uczniom za przygotowanie tak pięknej uroczystości. 


Szczególne podziękowania, dyrektor szkoły skierowała do fundatorów sztandaru, którymi są:
1. Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku -Kamiennej
2. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku -Kamiennej
3. Uczniowie i Rodzice Podstawowej nr 8 w Skarżysku -Kamiennej
4. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku -Kamiennej
5. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z oddziałem w Skarżysku
6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i w Skarżysku- Kamiennej
7. Opoczyńskiej Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna w Opocznie- Z. Jurowski
8. AptekaP. mgr. Anny Kowalskiej w Skarżysku- Kamiennej
9. P. Marcin Dobrowolski z Gabinetu Stomatologii Estetycznej w Skarżysku –Kamiennej
10. P. Jerzy Dobrowolski i AgnieszkaMakaruk z Zakładu Optyki Okularowej w Skarżysku- 
Kamiennej
Każdy ze sponsorów został uhonorowany symbolicznym gwoździem do sztandaru, które zostały umieszczone na pamiątkowej tablicy.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie składają również serdeczne podziękowania dla o. Rafała Kołodziejskiego i o. Piotra Kłysa, dzięki którym uroczystość ta mogła się odbyć w tak wspaniałej atmosferze. do obejrzenia zdjec w gore