^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


12.11.2015 – Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „BÓBR”

bobr12 listopada odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”. Do konkursu przystąpiło sześciu uczniów z klas szóstych. „Bóbr” to konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego konkursu matematycznego „Kangur”. Pytania testowe w konkursie „Bóbr” na ogół związane były z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Zadania były testowe. Należało wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których była mowa w zadaniu. Komitet Organizacyjny, czyli Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz firma Learnetic z Gdańska, ogłosi wyniki Konkursu w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia Konkursu.

12.11.2015 bobr 1 


do obejrzenia zdjec w gore