^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


25.04.2014 - Zajęcia z uczniem zdolnym w kl. 2a

24.04Nasza szkoła wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych. Podczas tych zajęć, dzieci rozwijają swoje zdolności i pasje, kształtują myślenie twórcze, rozwijają oryginalność, własną kreatywność. Jedne z takich zajęć prowadzi, co tydzień w kl. 2a P. Katarzyna Chwiećko. 25.04.2013 odbyły się kolejne, tym razem motywem przewodnim zajęć był Ekosystem. Uczniowie poznali zasadę działania baterii słonecznych, elektrowni wiatrowych, podstawowych urządzeń elektrycznych. Poszerzyli swoją wiedzę o życiu roślin i zwierząt w poszczególnych ekosystemach. Podczas jednych z zajęć wyprodukowali papier z surowców wtórnych, a także ugotowali jajko przy użyciu baterii słonecznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi opartymi o twórczą i kreatywną aktywność dzieci.
Należy podkreślić, że uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonują różne eksperymenty i doświadczenia, poszerzając swoją wiedzę o otaczającej rzeczywistości, realizując własne inicjatywy i pomysły. Każdy uczeń traktowany jest indywidualne i z życzliwością. Dzieci mają bardzo dobre warunki, aby zdobywać nową wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.

 

 

do obejrzenia zdjec w gore