^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Ogłoszenie o zapisach do klas 1

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku Kamiennej ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od dnia 28.01.2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.30. Szkoła jest w pełni przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Obecnie mamy klasy złożone z sześciolatków, które doskonale radzą sobie w szkole. W klasach pierwszych, znajdują się uczniowie w zbliżonym wieku, co umożliwia nauczycielom dostosowanie zakresu materiału oraz tempa pracy, uwzględniającego indywidualne możliwości dziecka.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl zakładka - Nabór do pierwszej klasy lub pod telefonem (41) 2512422


Serdecznie zapraszamy 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Od kilku lat uczą się u nas już dzieci sześcioletnie wraz z dziećmi siedmioletnimi. Zarówno pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal jak i łazienek, własny plac zabaw „Radosna szkoła”, spełniają wszelkie wymagania do nauki dzieci klas sześcioletnich. W klasach młodszych (w tym w klasach pierwszych) naukę prowadzą doświadczeni pedagodzy.

Nasi uczniowie mogą korzystać ze wszystkich udogodnień oraz z bogatego wyposażenia szkoły:
- Plac zabaw „Radosna szkoła”
- Kompleks boisk sportowych Orlik wraz z pełnym zapleczem sanitarnym oraz opieką animatorów sportu
nabor2013 1 nabor2013 2

- Bogata oferta zajęć dodatkowych: zimowiska w czasie ferii zimowych, festyny, koncerty, wycieczki, rajdy, konkursy i mnóstwo innych atrakcji
- Opieka specjalistów w tym: opieka medyczna, pedagog szkolny oraz psycholog, logopeda
- Bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zespoły wspomagające naukę ucznia, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia sportowe i wiele inych
nabor2013 3 nabor2013 4 nabor2013 5

- Świetlica szkolna i świetlica środowiskowa (prowadząca zajęcia zarówno przed jak i po lekcjach)
- Doskonale wyposażona stołówka oraz kuchnia, gdzie wprowadzony został system HACCP 
zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności 
- Smaczne dwudaniowe obiady spełniające wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut 
Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie
nabor2013 6 nabor2013 7 nabor2013 8
nabor2013 9 nabor2013 10 nabor2013 11