^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


14-15.11.2013 - Bóbr- Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

konkursBobraSp8

14 i 15 listopada, odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr. Konkurs na terenie szkoły zorganizowała i przeprowadziła P. Sylwia Kisiel. 14.11 boje toczyli uczniowie klas starszych, startowało w nim 9 uczniów z klas 5-6, natomiast 15.11- uczniowie młodsi, 11 uczniów z klas trzecich. Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół, a jego głównym celem jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie. Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur.

Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Komitet Organizacyjny ogłasza wyniki Konkursu w terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadzenia Konkursu.
Wyniki konkursu będą znane w styczniu 2014r.

 

 

do obejrzenia zdjec w gore