^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Nabór do klasy pierwszej

naborSP8 2013

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Od kilku lat uczą się u nas już dzieci sześcioletnie wraz z dziećmi siedmioletnimi. Zarówno pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal jak i łazienek, własny plac zabaw „Radosna szkoła”, spełniają wszelkie wymagania do nauki dzieci klas sześcioletnich. W klasach młodszych (w tym w klasach pierwszych) naukę prowadzą doświadczeni pedagodzy.

Nasi uczniowie mogą korzystać ze wszystkich udogodnień oraz z bogatego wyposażenia szkoły:
- Plac zabaw „Radosna szkoła”
- Kompleks boisk sportowych Orlik wraz z pełnym zapleczem sanitarnym oraz opieką animatorów sportu

 

nabor2013 1 nabor2013 2


- Bogata oferta zajęć dodatkowych: zimowiska w czasie ferii zimowych, festyny, koncerty, wycieczki, rajdy, konkursy i mnóstwo innych atrakcji
- Opieka specjalistów w tym: opieka medyczna, pedagog szkolny oraz psycholog, logopeda
- Bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, zespoły wspomagające naukę ucznia, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia sportowe i wiele inych

nabor2013 3 nabor2013 4 nabor2013 5


- Świetlica szkolna i świetlica środowiskowa (prowadząca zajęcia zarówno przed jak i po lekcjach)
- Doskonale wyposażona stołówka oraz kuchnia, gdzie wprowadzony został system HACCP 
zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności 
- Smaczne dwudaniowe obiady spełniające wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut 
Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie

nabor2013 6 nabor2013 7 nabor2013 8
nabor2013 9 nabor2013 10 nabor2013 11 
ZASADY ZAPISÓW DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 im. S. ŻEROMSKIEGO
W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014


1. Zapisy dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku- Kamiennej odbywają się do 28 lutego 2013 roku w sekretariacie szkoły

W roku szkolnym 2013/2014 do klas pierwszych są przyjmowane dzieci
z rocznika 2006 ( 7- latki ) oraz z 2007 ( 6 – latki ).

Zapisy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.30

2. Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/ opiekun prawny/sekretariacie szkoły
3. Termin 28.02.2013 nie jest ostateczny, natomiast jest terminem wstępnego naboru do klas pierwszych (dane do prac nad arkuszem organizacyjnym na rok 2013/2014

 

ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO ZAPISU DZIECKA:

  • imiona i nazwisko dziecka, 
  • data i miejsce urodzenia, PESEL dziecka,
  • adres zameldowania na stałe, adres zameldowania tymczasowego i adres zamieszkania - jeśli jest inny niż adres zameldowania, 
  • imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych dziecka, 
  • w przypadku zapisu dziecka 7-letniego: wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły),
  • w przypadku zapisu dziecka 6-letniego: wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły),informacja o objęciu dziecka wychowaniem przedszkolny w roku poprzednim lub jeśli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym – opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (opcjonalnie).

 

 

 Karta zapisu do szkoły  strzalka   
 Wniosek o przyjęcie do szkoły sześciolatka  strzalka